§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu internetowego www.nownowerzemioislo.pl, ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników, jak również do innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Polityka Prywatności jest dokumentem powiązanym z Regulaminem i  stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO.

§ 2.

Definicje:

 1. Właściciel Serwisu – jest Stowarzyszenie NówNowe Rzemiosło, z siedzibą Warszawie, przy ul. Dąbrowskiego 35/6, 02-561 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000817037, REGON 385007920, NIP 9522202173.
 1. Serwis – prowadzona przez Właściciela w języku polskim on-line funkcjonująca pod adresem  https://nownowerzemioslo.pl/
 2. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://nownowerzemioslo.pl/ oraz wszelkie jej podstrony;
 3. Strony – Właściciel i Użytkownik;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w odpowiednim Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika;
 5. Kupujący – Użytkownik Serwisu, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez Serwis. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
 6. Sprzedawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży Produktów poprzez Serwis. Sprzedawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”);
 8. Regulamin – Regulamin Serwisu Nów. Nowe Rzemiosło.

§ 3.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Własciciel, czyli Stowarzyszenie NówNowe Rzemiosło, z siedzibą Warszawie, przy ul. Dąbrowskiego 35/6, 02-561 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000817037, REGON 385007920, NIP 9522202173.
 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:
  1. e-mail
  2. Imię, nazwisko
  3. Miejsce zamieszkania
  4. Numer telefonu
  5. Firma przedsiębiorstwa
  6. Adres prowadzenia działalności gospodarczej
  7. Adres do doręczeń
  8. Numer NIP przedsiębiorstwa
  9. Numer rachunku bankowego
 1. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Sprzedawców:
  1. e-mail
  2. Imię, nazwisko
  3. Firma przedsiębiorstwa
  4. Adres prowadzenia działalności gospodarczej
  5. Adres do doręczeń
  6. Numer telefonu
  7. Numer NIP przedsiębiorcy
  8. Numer rachunku bankowego
  9. Adres strony internetowej
  10. Link do fanpage’a na Facebooku i Instagramie
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez platformę internetową, a także w celu świadczenia usług poprzez nią. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lata od dnia dezaktywacji konta Użytkownika lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez Serwis.
 4. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do dnia wypisania się z newslettera. Newsletter obsługiwany jest przez podmiot mający siedzibę w USA – MailChimp, w związku z czym przekazujemy dane Użytkownika w tym zakresie do państwa trzeciego.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie innym Użytkownikom Serwisu w celu realizacji umów zawieranych poprzez nią oraz podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi google analytics, facebook. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie.
 9. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, a także informacje handlowe dotyczące produktów i usług Kupujących, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 5.Uprawnienia Użytkownika

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu Użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§ 6.Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

§ 7.Techniczna ochrona danych

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 8.Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu;
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  7. informacje o przeglądarce użytkownika;
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 6. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  1. cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
  2. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  3. cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  4. cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  5. cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publ…
 7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.
 8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§ 9.Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@u245803.stronazen.pl

 

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz treść Polityki prywatności.