Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło
Dąbrowskiego 35/6
02-561 Warszawa
nownowerzemioslo@gmail.com

KRS 0000817037
NIP 9522202173
REGON 385007920

Nr konta bankowego: 81 1140 2004 0000 3102 7965 9847

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezeska: Olga Milczyńska
Wiceprezeska: Anna Bera 
Skarbniczka: Monika Osinkowska
Członek Zarządu: Jakub Przyborowski

Biuro Stowarzyszenia:
p.o. Dyrektorka: Agnieszka Sural
Kontakt dla mediów / Social media: Gabi Strama
Asystentka: Matylda Polak

Mecenasem Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło jest Visteria.