Kontakt

Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło
Dąbrowskiego 35/6
02-561 Warszawa

nownowerzemioslo@gmail.com

KRS 0000817037
NIP 9522202173
REGON 385007920
Nr konta bankowego: 81 1140 2004 0000 3102 7965 9847

Zarząd Stowarzyszenia

Prezeska: Olga Milczyńska
Wiceprezeska: Anna Bera
Skarbniczka: Monika Osinkowska
Członek Zarządu: Jakub Przyborowski

Biuro Stowarzyszenia

Dyrektorka: Agnieszka Sural
Social Media: Gabi Strama
Asystentka: Matylda Polak

fot. Marta Pruska Now.Nowe Rzemioslo 0017 1