O nas

Jesteśmy rzemieślnikami i promotorami ręcznego wytwórstwa. Pochodzimy z różnych części Polski, mamy różne doświadczenia zawodowe. Czerpiemy z tradycji, choć nie trzymamy się sztywno rzemieślniczych reguł. Wybieramy wolność eksperymentowania – z formą, materiałem, procesem produkcyjnym. Szerzymy wiedzę o współczesnym polskim rzemiośle w kraju i za granicą. Reprezentujemy interesy rzemieślników w kontaktach z instytucjami publicznymi i biznesem. Wspólnie tworzymy Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło – organizację współczesnych rzemieślników.

Wykonujemy funkcjonalne lub dekoracyjne przedmioty do wnętrz. Sięgamy wyłącznie po dobrej jakości materiały ze sprawdzonych źródeł. Nasi odbiorcy szukają dobrze wykonanych, oryginalnych przedmiotów. Łączących funkcjonalność i wyjątkową formę. Takich, które na lata staną się częścią ich codzienności.

Tradycyjne cechy skupiają rzemieślników o tej samej specjalizacji. Do 2019 roku nie było w Polsce organizacji zrzeszającej przedstawicieli różnych profesji rzemieślniczych. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę i stowarzyszyć autorskie pracownie o podobnym podejściu do rzemiosła. Działamy wspólne: wymieniamy się informacjami o grantach, programach stypendialnych, targach rzemiosła. Razem realizujemy nowe projekty. Dzielimy się doświadczeniem w prowadzeniu biznesu i jego promocji w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Stowarzyszenie Nów jest członkiem Michelangelo Foundation, międzynarodowej fundacji zajmującej się promocją rzemiosła.

Manifest

Dziś, w świecie zniszczonym przez bezmyślność masowej konsumpcji i pogoń za coraz większym zyskiem, rzemiosło pojawia się w nowej, twórczej odsłonie – tak jak księżyc odradza się z nowiu. Nów  Nowe Rzemiosło to stowarzyszenie zrzeszające nowych rzemieślników. Współczesne nowe rzemiosło – niezależnie od specjalizacji rzemieślnika – oznacza przede wszystkim bezpośrednią kontrolę jednego człowieka nad całym procesem produkcji. Produkt rzemieślniczy różni się od produktu fabrycznego tym, że nie jest od swego wytwórcy wyalienowany. Nie dlatego, że rzemieślnik nie używa maszyn, lecz ponieważ związek produktu z jego twórcą opiera się na bardzo skomplikowanej wiedzy ciała.

Rzemiosło rozumiemy jako współpracę z materiałem. Nasza praca jest ciągłym poszukiwaniem, nasz produkt to wynik doświadczeń opartych na wielu próbach, błędach i sukcesach. Rzemiosło oznacza dla nas proces mierzony upływem czasu, zużyciem narzędzi i zmęczeniem ludzkiego ciała. Latami pracujemy nad własnym, rozpoznawalnym stylem, a nasze prace są przemyślane w każdym detalu.

Świadomi sytuacji klimatycznej, dbamy o pochodzenie materiałów i o ilość odpadów, które wytwarzamy. Kreatywność to dla nas nie tylko kwestia ciekawych rozwiązań wizualnych, ale przede wszystkim znajomość materiału i jego umiejętne wykorzystywanie oraz długie życie naszych produktów i możliwość naprawy.

Wierzymy, że umiejętności, które posiadamy jako rzemieślnicy, mogą być wartościowe dla lokalnej społeczności. Wytwarzając lokalnie, współtworzymy sieci wzajemnych powiązań między dostawcami, podwykonawcami, małymi sklepami i klientami. Sami staramy się korzystać z usług firm podobnych do naszych. Pomagamy sąsiadom i równie często dostajemy pomoc w zamian. Tworzymy kulturę, jednocześnie tworząc miejską tkankę. Dbamy o własny wizerunek współtworząc wizerunek ulicy, dzielnicy, miasta. Choć często pracujemy indywidualnie, chętnie dzielimy się wiedzą organizując wystawy i warsztaty oraz współpracując z projektantami i biznesem.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz treść Polityki prywatności.