Współpracujemy z samorządami, instytucjami kultury i komercyjnymi. Popularyzujemy polskie rzemiosło w kraju i za granicą, przygotowując wystawy i wydarzenia. Podczas prelekcji i debat wprowadzamy słuchaczy w tajniki zarówno tradycyjnego, jak i współczesnego wytwórstwa, a także propagujemy przemyślaną i odpowiedzialną konsumpcję. Opowiadamy o rzemiośle jako doskonałym przykładzie na produkcję przedmiotów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wnikliwie opisujemy społeczny i ekonomiczny aspekt działalności małych lokalnych zakładów rzemieślniczych.

Część pracowni zrzeszonych w Nowiu oferuje warsztaty rzemieślnicze, w tym zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w konsultacjach miejskich oraz spotkaniach lokalnych społeczności.

W gronie naszych współpracowników są Łódź Design Festival, Zamek Cieszyn, Instytut Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Działania NOWIU wspierają inne organizacje pozarządowe, jak zajmująca się plecionkarstwem Serfenta, czy Michelangelo Foundation, międzynarodowa organizacja promująca rzemiosło.