Współpraca

Współpracujemy z samorządami, instytucjami kultury i komercyjnymi. Popularyzujemy polskie rzemiosło w kraju i za granicą, przygotowując wystawy i wydarzenia. Podczas prelekcji i debat wprowadzamy słuchaczy w tajniki zarówno tradycyjnego, jak i współczesnego wytwórstwa, a także propagujemy przemyślaną i odpowiedzialną konsumpcję. Opowiadamy o rzemiośle jako doskonałym przykładzie na produkcję przedmiotów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wnikliwie opisujemy społeczny i ekonomiczny aspekt działalności małych lokalnych zakładów rzemieślniczych.

Część pracowni zrzeszonych w Nowiu oferuje warsztaty rzemieślnicze, w tym zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w konsultacjach miejskich oraz spotkaniach lokalnych społeczności.

W gronie naszych współpracowników są Łódź Design Festival, Zamek Cieszyn, Instytut Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Działania NOWIU wspierają inne organizacje pozarządowe, jak zajmująca się plecionkarstwem Serfenta, czy Michelangelo Foundation, międzynarodowa organizacja promująca rzemiosło.

Jak dołączyć?

Nabór nowych członków i członkiń Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło prowadzimy raz w roku. Zgłoszenia przyjmujemy do końca grudnia.  

W wyborze nowych członków i członkiń kierujemy się przede wszystkim wysoką jakością ich produktów i autorskim stylem. Obecnie przyjmujemy rzemieślników i rzemieślniczki których wytwory stanowią element wystroju wnętrz lub są dodatkami do ubioru. Zwracamy też uwagę na sposób prezentacji prac w internecie: stronę internetową, jakość zdjęć, formę i styl opisu prac.

Kryterium formalne przyjęcia to przedstawienie rekomendacji od co najmniej jednego członka lub członkinie stowarzyszenia. Nowych członków przyjmuje Zarząd na podstawie opinii Walnego Zgromadzenia. Ważne aby zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, podpisać deklarację członkowską i opłacić wpisowe.

20200215 Radek Zawadzki The Whole Elements 072

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz treść Polityki prywatności.