Jakub Święcicki

Jakub Święcicki jest projektantem tekstyliów i haftów komputerowych. Ukończył wzornictwo o specjalności projektowanie produktu oraz sztuki plastyczne w kierunku projektowania form użytkowych na kieleckim Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Aktualnie doktorant Szkoły Doktorskiej krakowskiej ASP. Od 2017 roku prowadzi Pracownię tkaniny Instytutu Dizajnu w Kielcach. Tworzy prace na pograniczu sztuki włókna, rzemiosła i dizajnu.
Jego projekty były wielokrotnie nagradzane i prezentowane m.in. w Design Alive czy Label Magazine, a także podczas Peru Design Biennial, Zlin Design Week oraz Green Concept Award.
W ramach kolekcji Knot realizuje wielkoformatowe dywany makramowe, a w procesie twórczym wykorzystuje barwienie naturalne odpadami.